توضیحات تکمیلی

ارتفاع

20 سانتی متر

عرض

31 سانتی متر

عمق

20 سانتی متر

    درخواست خدمات